Սյունիք Մաս Առաջին Այս անգամ ոչ միայն նոր միջավայր, այլև սովորություններ ու
առանձնահատկություններ, որոնք բնորոշ են հենց այս մարզին։
Աշունը Դիլիջանում Ինչ տեսնել Դիլիջանում Շատ հաճախ կարելի է լսել, որ Դիլիջանում, ու ոչ միայն այնտեղ,
հետաքրքրություններ չկան, ու բառի բուն իմաստով միայն գնում քնում ու հետ են գալիս։

Copyright @ lil.am

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on